İNCE ESEN
Ortak Özel Sağlık ve Güvenlik Birimleri Müh. İn. Mad. San. Tic. Ltd. Şti
HİZMETLERİMİZ - İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
  İş Yeri Hekimi
  Diğer Sağlık Personeli
İş Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlı ğı ve Güvenliği Eğitimleri
Risk Değerlendirmesi
Acil Durum Eylem Planı
Periyodik Kontroller
Patlamadan Korunma Dokümanı
01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren ,mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına ve tehlike sınıfını göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.
 • 50 ve üzeri çalışanı olan ve sürekli 6 ay çalışan işletmeler
 • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihi itibari ile
 • 50'den az çalışanı olan Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihi itibari ile

İş güvenliği hizmetimiz

A,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla, iş yeri tehlike sınıfına göre firmalara iş güvenliği DANIŞMANLIK hizmetleri vermekteyiz.

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak,risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
 • İş yerinde İş sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken bütün önlemleri işverene bildirmek
 • Çalışma ortamı gözetimini yapmak ,iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım,kotrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek
 • Çalışanlara yapılan iş göz önünde bulundurularak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmak
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
 • Acil durumlarla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı oğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlamak
 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulamasını takip etmek
Adres : Raufbey Mah. Alpaslan Türkeş Cad. No:90/B OSMANİYE

Tel    : +90 (328) 403 00 02

E-Posta : info@inceesenosgb.com